Gemeente De Weg

Wie zijn we?

Eigenlijk gaat het niet om wie wij zijn, maar om Hij die ons heeft samen gebracht.
We zijn de gemeente “De Weg” die op zondagmorgen samenkomt in Sint-Jan. We beperken ons echter niet tot die ene samenkomst omdat God echter meer verlangt van ons dan die 2 uur op zondag. Als je God leert kennen zoals Hij is en ontdekt wat Hij voor ons heeft gedaan, doet en nog allemaal zal doen, dan wil je ook meer dan enkel die 2 uur met Hem spenderen.

Wat geloven we?

Als gemeente “De Weg” mogen we door Zijn genade een deel zijn van de gemeente van Jezus Christus. Door dat ene offer aan het kruis, heeft Jezus ons vrijgekocht en heeft Hij betaald met Zijn bloed voor onze zonden.
Zo heeft Hij alles wat ons van God de Vader scheidde terug goed gemaakt. Dit betekenen dan ook de woorden van Jezus toen Hij tegen Zijn volgelingen zei: “Ik ben De Weg, De Waarheid en Het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij.”

Jezus is niet enkel gestorven, maar is op de derde dag opgestaan uit de dood. Omdat Hij, als eersteling in alles, uit de doden is opgestaan, mogen ook wij het eeuwig leven als toekomst hebben. Samen met Hem. Enige voorwaarde is het erkennen dat we Zijn bloed, Zijn offer nodig hebben om ons van zonde vrij te maken. Als we Hem als Heer en Koning over ons leven aannemen, mogen we kinderen zijn van de Vader en mede-erfgenamen met Hij Die alles heeft geschapen! Wat een prachtige toekomst heeft God voor ons bereid!

Als leidraad in alles hanteren we het Woord dat God door middel van profeten en apostelen – getuigen van het leven én de opstanding van Jezus Christus – aan ons heeft gegeven. Een handleiding voor ons leven. Een handleiding zonder tegenstrijdigheden of tekortkomingen. Deze leidraad heet de Bijbel.

Wil je meer weten, neem dan gerust contact met ons op.